Vizit ais

Moderní ambulantní informační systém
kompletně online

Bezplatné DEMO

Aktualita

Aplikace vizit umožňuje zadávat jednoduše, rychle a odkudkoliv diagnózy a výkony k pacientovi. Na pár kliknutí pak odešlete K-dávku pro každou pojišťovnu. Aplikace umožňuje import pacientů, který usnadní zadávání testovaných pacientů.

Bez instalace

Vždy aktuální

Intuitivní

Responzivní

Vysoce zabezpečený

Ambulantní program

VIZIT

Vizit je modulární online aplikace, která zabezpečí chod jak malých ordinací, tak větších zdravotnických zařízeních. Aplikace běží na vysoce zabezpečených serverech a chrání Vaše data i data pacientů v maximální možné míře. 

Ambulantní program

VIZIT

Vizit je modulární online aplikace, která zabezpečí chod jak malých ordinací, tak větších zdravotnických zařízeních. Aplikace běží na vysoce zabezpečených serverech a chrání Vaše data i data pacientů v maximální možné míře. 

Vizit

SMART BOOKING

Chytrý kalendář pro zdravotníky

Automatizované procesy v ordinaci přinášejí lékařskému personálu každý den spoustu výhod a pohodlí. Proto jsme na základě zkušeností z hromadného zpracovávání objednávek v komerčním sektoru, společně s poznatky z lékařské praxe připravili unikátní systém, který funguje samostatně, inteligentně a přesně.

Díky VIZIT BOOKING jste schopni vyřídit vetší množství objednávek za kratší čas. Návštěvu ordinace zjednodušíme Vašim pacientům i Vám samotným.

Vizit

SMART BOOKING

Chytrý kalendář pro zdravotníky

Automatizované procesy v ordinaci přinášejí lékařskému personálu každý den spoustu výhod a pohodlí. Proto jsme na základě zkušeností z hromadného zpracovávání objednávek v komerčním sektoru, společně s poznatky z lékařské praxe připravili unikátní systém, který funguje samostatně, inteligentně a přesně.

Díky VIZIT BOOKING jste schopni vyřídit vetší množství objednávek za kratší čas. Návštěvu ordinace zjednodušíme Vašim pacientům i Vám samotným.

Modul

eRecepty

Modul eRecepty slouží k vystavování elektronických receptů. Recepty lze odesílat pacientovi pomocí SMS, emailu nebo vytisknout strojově čitelný identifikátor elektronického receptu (QR kód, čárový kód, alfanumerický kód).

Zobrazit podrobný popis
Tento modul umožňuje vystavovat a odesílat na SÚKL elektronické recepty. Identifikátor elektronického receptu lze vytisknout, zaslat prostřednictvím SMS, Emailu nebo zabezpečené zprávy přímo pacientovi.

Modul nabízí nejčastěji předepisované léky v rámci ordinace a zároveň nejčastěji předepisované léky u konkrétního pacienta, u něhož vystavujeme další elektronický recept.

Aplikace umožňuje vystavovat IPLP a INN eRecepty.

V rámci eReceptů a aplikace Vizit lze připravit šablony IPLP přípravků a následně vybírat resp. předepisovat léčebné přípravky dle šablony bez složitého a zdlouhavého vyhledávání jednotlivých složek a jejich poměrů.

Modul

eRecepty

Modul eRecepty slouží k vystavování elektronických receptů. Recepty lze odesílat pacientovi pomocí SMS, emailu nebo vytisknout strojově čitelný identifikátor elektronického receptu (QR kód, čárový kód, alfanumerický kód).

Zobrazit podrobný popis
Tento modul umožňuje vystavovat a odesílat na SÚKL elektronické recepty. Identifikátor elektronického receptu lze vytisknout, zaslat prostřednictvím SMS, Emailu nebo zabezpečené zprávy přímo pacientovi.

Modul nabízí nejčastěji předepisované léky v rámci ordinace a zároveň nejčastěji předepisované léky u konkrétního pacienta, u něhož vystavujeme další elektronický recept.

Aplikace umožňuje vystavovat IPLP a INN eRecepty.

V rámci eReceptů a aplikace Vizit lze připravit šablony IPLP přípravků a následně vybírat resp. předepisovat léčebné přípravky dle šablony bez složitého a zdlouhavého vyhledávání jednotlivých složek a jejich poměrů.

Modul

Lékařská Pošta

Špičkový komunikační nástroj pro komunikace jak v rámci ordinace, mezi jinými ordinacemi a lékaři, tak i mezi lékaři a pacienty.

Možnost sdílet s lékaři i pacienty informace přímo z karty pacienta v kartotéce.

Bezpečnost, jednoduchost a dostupnost kdekoliv a kdykoliv.

Zobrazit podrobný popis

Lékařská pošta je převratným nástrojem, který umožňuje zabezpečenou komunikaci.

Možné způsoby komunikace v rámci Lékařské pošty

1) Zabezpečená zpráva
Komunikace probíhá přímo v rámci aplikace Vizit mezi dvěma uživateli, kteří mají aplikaci Vizit. Při tomto způsobu komunikace neopouští data aplikaci Vizit resp. Modul Lékařská pošta.

2) Zpráva Datová schránka
Komunikace probíhá prostřednictvím Informačního Systému Datových Schránek, který provozuje na základě pověření Ministerstva Vnitra ČR Česká Pošta. Tento způsob je velmi bezpečený, mezi subjekty mimo státní správu je ale zpoplatněný. Výhodou Lékařské pošty je, že částečně funguje jako „trezor“ pro doručené datové zprávy. V rámci ISDS jsou zprávy mazány po 90 dnech.

3) Emailová komunikace
Komunikace probíhá prostřednictvím integrovaného emailového klienta, který je součástí aplikace Vizit resp. modulu Lékařská pošta. Tato komunikace není vhodná pro předávání osobních údajů jak obecné povahy, tak osobních údajů zvláštní kategorie. V rámci emailové zprávy vyplňujete stejná pole, jako u klasického emailu – tedy cílovou emailovou adresu, předmět a samotnou zprávu. Zpráva je pak adresátovi standardně doručena do emailové schránky.

Zprávy v rámci Lékařské pošty se na základě předchozího rozřazení mohou automaticky třídit do „složek“. lékaři/ordinace, pacienti, pojišťovny, laboratoře, dodavatelé, osobní, ostatní.

Můžete také nastavit filtr pro příchozí zprávy tak, aby byly rovnou doručovány určitým zaměstnancům/pověřeným osobám v rámci Vašeho zařízení.

Modul

Lékařská Pošta

Špičkový komunikační nástroj pro komunikace jak v rámci ordinace, mezi jinými ordinacemi a lékaři, tak i mezi lékaři a pacienty.

Možnost sdílet s lékaři i pacienty informace přímo z karty pacienta v kartotéce.

Bezpečnost, jednoduchost a dostupnost kdekoliv a kdykoliv.

Zobrazit podrobný popis

Lékařská pošta je převratným nástrojem, který umožňuje zabezpečenou komunikaci.

Možné způsoby komunikace v rámci Lékařské pošty

1) Zabezpečená zpráva
Komunikace probíhá přímo v rámci aplikace Vizit mezi dvěma uživateli, kteří mají aplikaci Vizit. Při tomto způsobu komunikace neopouští data aplikaci Vizit resp. Modul Lékařská pošta.

2) Zpráva Datová schránka
Komunikace probíhá prostřednictvím Informačního Systému Datových Schránek, který provozuje na základě pověření Ministerstva Vnitra ČR Česká Pošta. Tento způsob je velmi bezpečený, mezi subjekty mimo státní správu je ale zpoplatněný. Výhodou Lékařské pošty je, že částečně funguje jako „trezor“ pro doručené datové zprávy. V rámci ISDS jsou zprávy mazány po 90 dnech.

3) Emailová komunikace
Komunikace probíhá prostřednictvím integrovaného emailového klienta, který je součástí aplikace Vizit resp. modulu Lékařská pošta. Tato komunikace není vhodná pro předávání osobních údajů jak obecné povahy, tak osobních údajů zvláštní kategorie. V rámci emailové zprávy vyplňujete stejná pole, jako u klasického emailu – tedy cílovou emailovou adresu, předmět a samotnou zprávu. Zpráva je pak adresátovi standardně doručena do emailové schránky.

Zprávy v rámci Lékařské pošty se na základě předchozího rozřazení mohou automaticky třídit do „složek“. lékaři/ordinace, pacienti, pojišťovny, laboratoře, dodavatelé, osobní, ostatní.

Můžete také nastavit filtr pro příchozí zprávy tak, aby byly rovnou doručovány určitým zaměstnancům/pověřeným osobám v rámci Vašeho zařízení.

Modul

eNeschopenky

Tento modul umožňuje vystavovat elektronické neschopenky, které jsou povinné od 1.1. 2020.

Lékař v kartotéce u pacienta zadá pracovní neschopnost. Tato informace je zaslána na servery ČSSZ resp. OSSZ, odkud je informace předávána zaměstnavateli.

Pacientovi je předán pouze Průkaz práce neschopného pojištěnce.

Zobrazit podrobný popis
Při práci v lékařském SW bude identifikace probíhat prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, který už lékaři využívají při vydávání eReceptu.

Každé ordinaci bude ze strany ČSSZ vygenerováno jedno hlavní IČPE (Identifikační Číslo Pracovistě pro E-Podání), Od listopadu 2019 pak bude moci každý poskytovatel zdravotních služeb přidělovat (či zneplatnit) podle svých provozních potřeb libovolný počet dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště, jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech.

Při přístupu na portál ČSSZ se musí lékař přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. eOP nebo Jméno, heslo, SMS.

Modul

eNeschopenky

Tento modul umožňuje vystavovat elektronické neschopenky, které jsou povinné od 1.1. 2020.

Lékař v kartotéce u pacienta zadá pracovní neschopnost. Tato informace je zaslána na servery ČSSZ resp. OSSZ, odkud je informace předávána zaměstnavateli.

Pacientovi je předán pouze Průkaz práce neschopného pojištěnce.

Zobrazit podrobný popis
Při práci v lékařském SW bude identifikace probíhat prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, který už lékaři využívají při vydávání eReceptu.

Každé ordinaci bude ze strany ČSSZ vygenerováno jedno hlavní IČPE (Identifikační Číslo Pracovistě pro E-Podání), Od listopadu 2019 pak bude moci každý poskytovatel zdravotních služeb přidělovat (či zneplatnit) podle svých provozních potřeb libovolný počet dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště, jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech.

Při přístupu na portál ČSSZ se musí lékař přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. eOP nebo Jméno, heslo, SMS.

Modul

Pokladna

Modul umožňuje prodávat produkty a služby – doplňkový prodej nebo zpoplatněné vystavení potvrzení a osvědčení.

Zároveň je možné zasílat zpoplatněné zprávy, které lze uhradit převodem nebo platební kartou.

Modul je také připraven na vystavování EET dokladů.

Zobrazit podrobný popis
Lékařská pošta je převratným nástrojem, který umožňuje zabezpečenou komunikaci.

Možné způsoby komunikace v rámci Lékařské pošty

1) Zabezpečená zpráva
Komunikace probíhá přímo v rámci aplikace Vizit mezi dvěma uživateli, kteří mají aplikaci Vizit. Při tomto způsobu komunikace neopouští data aplikaci Vizit resp. Modul Lékařská pošta.

2) Zpráva Datová schránka
Komunikace probíhá prostřednictvím Informačního Systému Datových Schránek, který provozuje na základě pověření Ministerstva Vnitra ČR Česká Pošta. Tento způsob je velmi bezpečený, mezi subjekty mimo státní správu je ale zpoplatněný. Výhodou Lékařské pošty je, že částečně funguje jako „trezor“ pro doručené datové zprávy. V rámci ISDS jsou zprávy mazány po 90 dnech.

3) Emailová komunikace
Komunikace probíhá prostřednictvím integrovaného emailového klienta, který je součástí aplikace Vizit resp. modulu Lékařská pošta. Tato komunikace není vhodné pro předávání osobních údajů jak obecné povahy, tak osobních údajů zvláštní kategorie. V rámci emailové zprávy vyplňujete stejná pole, jako u klasického emailu – tedy cílovou emailovou adresu, předmět a samotnou zprávu. Zpráva je pak adresátovi standardně doručena do emailové schránky.

Zprávy v rámci Lékařské pošty se na základě předchozího rozřazení mohou automaticky třídit do „složek“. lékaři/ordinace, pacienti, pojišťovny, laboratoře, dodavatelé, osobní, ostatní.

Můžete také nastavit filtr pro příchozí zprávy tak, aby byly rovnou doručovány určitým zaměstnancům/pověřeným osobám v rámci Vašeho zařízení.

Modul

Pokladna

Modul umožňuje prodávat produkty a služby – doplňkový prodej nebo zpoplatněné vystavení potvrzení a osvědčení.

Zároveň je možné zasílat zpoplatněné zprávy, které lze uhradit převodem nebo platební kartou.

Modul je také připraven na vystavování EET dokladů.

Zobrazit podrobný popis
Lékařská pošta je převratným nástrojem, který umožňuje zabezpečenou komunikaci.

Možné způsoby komunikace v rámci Lékařské pošty

1) Zabezpečená zpráva
Komunikace probíhá přímo v rámci aplikace Vizit mezi dvěma uživateli, kteří mají aplikaci Vizit. Při tomto způsobu komunikace neopouští data aplikaci Vizit resp. Modul Lékařská pošta.

2) Zpráva Datová schránka
Komunikace probíhá prostřednictvím Informačního Systému Datových Schránek, který provozuje na základě pověření Ministerstva Vnitra ČR Česká Pošta. Tento způsob je velmi bezpečený, mezi subjekty mimo státní správu je ale zpoplatněný. Výhodou Lékařské pošty je, že částečně funguje jako „trezor“ pro doručené datové zprávy. V rámci ISDS jsou zprávy mazány po 90 dnech.

3) Emailová komunikace
Komunikace probíhá prostřednictvím integrovaného emailového klienta, který je součástí aplikace Vizit resp. modulu Lékařská pošta. Tato komunikace není vhodné pro předávání osobních údajů jak obecné povahy, tak osobních údajů zvláštní kategorie. V rámci emailové zprávy vyplňujete stejná pole, jako u klasického emailu – tedy cílovou emailovou adresu, předmět a samotnou zprávu. Zpráva je pak adresátovi standardně doručena do emailové schránky.

Zprávy v rámci Lékařské pošty se na základě předchozího rozřazení mohou automaticky třídit do „složek“. lékaři/ordinace, pacienti, pojišťovny, laboratoře, dodavatelé, osobní, ostatní.

Můžete také nastavit filtr pro příchozí zprávy tak, aby byly rovnou doručovány určitým zaměstnancům/pověřeným osobám v rámci Vašeho zařízení.

Modul

Kartotéka

Základem systému je kartotéka, která nabízí pohodlné prostředí pro práci s pacientem. Každý pacient zde má kartu, která je přehledná a zobrazuje při otevření pacienta souhrnné informace o pacientovi včetně grafů u dlouhodobě sledovaných vlastností a stavů.

V kartě pacienta obstaráte všechny agendy, které jsou spojené s péčí o pacienta.

Zobrazit podrobný popis
Aplikace Vizit pracuje s kartotékou pacientů. Kartotéku pacientů lze do aplikace Importovat hromadně z jiných ambulantních systémů.

V rámci karty pacienta lze sledovat dlouhodobá měření, která jsou následně interpretovány i v rámci grafů. V kartě pacienta lze naplánovat návštěvu v budoucnosti nebo založit návštěvu – osobní nebo distanční. V otevřené návštěvě lze vystavovat eRecepty, vystavovat formuláře a žádanky (automaticky předvyplněné), zadávat výkony, anamnézy a další nezbytné informace jak pro vykazování pojišťovnám, tak pro péči o pacienta.

V rámci karty pacienta lze založit účet pacientovi. Díky tomu můžete zabezpečenou cestou komunikovat s pacientem.

Modul

Kartotéka

Základem systému je kartotéka, která nabízí pohodlné prostředí pro práci s pacientem. Každý pacient zde má kartu, která je přehledná a zobrazuje při otevření pacienta souhrnné informace o pacientovi včetně grafů u dlouhodobě sledovaných vlastností a stavů.

V kartě pacienta obstaráte všechny agendy, které jsou spojené s péčí o pacienta.

Zobrazit podrobný popis
Aplikace Vizit pracuje s kartotékou pacientů. Kartotéku pacientů lze do aplikace Importovat hromadně z jiných ambulantních systémů.

V rámci karty pacienta lze sledovat dlouhodobá měření, která jsou následně interpretovány i v rámci grafů. V kartě pacienta lze naplánovat návštěvu v budoucnosti nebo založit návštěvu – osobní nebo distanční. V otevřené návštěvě lze vystavovat eRecepty, vystavovat formuláře a žádanky (automaticky předvyplněné), zadávat výkony, anamnézy a další nezbytné informace jak pro vykazování pojišťovnám, tak pro péči o pacienta.

V rámci karty pacienta lze založit účet pacientovi. Díky tomu můžete zabezpečenou cestou komunikovat s pacientem.

Reference

Program mi vyhovuje a jsem spokojená, pracuji i v iPadu, protože si můžu na obrazovce zvětšit text dle potřeby. Výhoda je i mobilita systému, občas pracuji i z chalupy.

MUDr. Jana Böhmová DOMPRAKTIK S.R.O. , praktický lékař pro dospělé, Domažlice

Spokojenost. Sestřičky s tím pracují, už to tam lítá. Jsme spokojení, Booking funguje.

MUDr.Jan Anděl, praktický lékař Karlovy Vary

Děkuji za spolupráci při užívání aplikaci Vizitapp. Jsme rádi, že užíváme právě tuto aplikaci. I když lze mít k řešení připomínky, slouží nám dobře. Pochválit bych však chtěl komunikaci a podporu při řešení nestandardních i běžných situací, které jsou objektivně složité nebo se provádí jednou za dlouhou dobu a je těžké si je pamatovat.

Ing. Jan Sáraz, jednatel 1A Bučovice Dent s.r.o., zubní ordinace, Bučovice

Aplikace Smartbooking je jednoduchá a přehledná. Pacienti kvitují, že jim systém připomíná návštěvy a že se mohou objednávat sami.

MUDr. Danuše Trojnaová, praktický lékař pro děti a dorost, Moravské Budějovice

Spolupracujeme 11let, vše probíhá k mé spokojenosti. S VIZITEM pracuji od jeho vzniku od roku 2018.

MUDr. Jarmila Šopíková, stomatologická ordinace Uherský Brod

S programem VIZIT je naše ordinace spokojena. Spolupráce funguje dobře.

MUDr. Luboš Štětka, stomatologická ordinace, Brno

Moderní ambulantní program, který je spojený s inteligentním objednávacím systémem.

MUDr. Dalibor Hlavatý, praktický lékař pro dospělé, Praha 5 – Smíchov

Děkujeme za výbornou spolupráci. Systém je pro nás výborně vyhovující.

MUDr. Helena Caisová, praktický lékař pro dospělé, Abertamy

Jelikož v práci velký počítač nepoužívám, a stačí mi tablet, jsem se systémem VIZIT spokojená.

MUDr. Zuzana Vančuříková, Poradce pro detoxikaci organismu, homeopatie, akupunktura, čínská medicína, Brno

Koupí aplikace získate:

Účty Lékař   

Účty Sestřička    

Účty Pacient    

Cena kompletní aplikace VIZIT AIS pro celou ordinaci (5 účtů)
je od 990,-Kč bez DPH měsíčně.

Vyměňte svého DINOSAURA

Proč vyměnit svůj starý
ambulantní systém již nyní?

Jendoznačně ušetříte

Víte, že platíte 100 % ambulantního programu, ale přitom z něj využíváte jenom kolem 5 %? Plaťte rozumně. Plaťte jenom za to, co opravdu využíváte. Nepotřebujete drahý nemocniční systém, ze kterého použijete jenom pár potřebných funkcí. Za jediný roční poplatek získáte neomezené funkce, o kterých se Vám doteď ve zdravotnictví ani nesnilo.

Mnohem kvalitnější služby

Používáte ambulantní systém vyvinutý před 15 až 20 lety. To byla doba, kdy všichni používali tlačítkové telefony a internet znalo možná pár nadšenců. Od té doby se toho ale hodně změnilo, až na Váš starý, těžkopádný a komplikovaný ambulantní systém. Ten zůstal stejný. Garantujeme Vám, že těch pár funkcí, které používáte můžete mít v mnohem lepší kvalitě a v pohodlnější technologii. Nebudete se přece trápit na počítači i dalších 15 let.

Podpora funkčního eZdravotnictví

Do ničeho Vás nenutíme, ani Vám nic nepřikazujeme. Naše eZdravotnictví je zcela dobrovolné. Sami můžete vyzkoušet naše služby a rozhodnout se, jestli právě tohle je koncept eZdravotnictví, který stojí za Vaši podporu a chcete ho s námi rozvíjet.

Potřeba vyměnit starý ambulantní systém

S postupující digitalizací zdravotnictví (eRecepty, eNeschopenka, EET, UZIS, elektronické podpisy a pod.) Váš zastaralý ambulantní systém přestane technologicky vyhovovat. Budete nuceni ze starých a již nebezpečných technologií přejít na úplně nové rozhraní. Můžete tak udělat již nyní s námi a ulehčit si tak práci jednou provždy.

Nové a moderní služby pro své pacienty

Pacient není pouze někdo, kdo je zkrátka nemocný. Je to Váš klient a zaslouží si od Vás dostávat nejenom kvalitní zdravotnické služby, ale i podporu a informace. Každý Váš pacient od Vás dostane privátní online účet pacienta, ve kterém si může své informace spravovat sám. Na mobilu, na počítači, zkrátka kdekoliv to bude samotný pacient potřebovat. Zobrazování jednotlivých dat svým pacientům máte jako lékař ve své programové kompetenci.

Poskytovatel aplikace Vizit

BEE SITE:ES a.s.

IČO: 03789683

EMAIL: info@vizitapp.cz

TEL: 220 513 131, 774 626 955

Všeobecné obchodní podmínky

VSP VIZIT

 

eNeschopenka
Stránky o eNeschopenkách

Lékařská Pošta
Stránky o Lékařské poště

eRecepty
Stránky o elektronických receptech

VIZIT AIS
Stránky o Ambulantním informačním Systému VIZIT

Napište nám přes formulář. Náš obchodní zástupce Vás bude kontaktovat a zodpoví všechny Vaše dotazy. 

6 + 3 =

Více o zpracování osobních údajů se dozvíte na adrese https://servis.vizitapp.cz/oou