Přizpůsobte si zobrazení

Na základě poptávky po možnosti personalizovat zobrazení, jsme vyvinuli a dále budeme rozvíjet funkci, která umožňuje nastavit zobrazení dle preferencí organizace.

Nastavení lze provádět na dvou úrovních. První úroveň nastavení probíhá v sekci zařízení, kde nastavujete defaultní - výchozí hodnotu pro celé zařízení a tedy pro zobrazení všech uživatelů. Každý uživatel má následně možnost si ještě své zobrazení přizpůsobit v nastavení svého účtu.