Ochrana osobních údajů

Dodavatel aplikace VIZIT společnost BEE SITE:ES a.s. je vždy v postavení zpracovatel osobních údajů. Ke zpracování dochází na základě pověření vyplývajícího z uzavřené smlouvy mezi Objednatelem služby a Dodavatelem služby společností BEE SITE:ES a.s.. Jakákoliv další ujednání nad  rámec práv a povinností vyplývajících z níže přiložených dokumentů je nutné uzavřít formou dodatku ke smlouvě písemnou formou ve dvou vyhotoveních. Dodavatel společnost BEE SITE:ES a.s. může být ve vztahu obchodním zastupována dodavateli obchodních služeb – využívat externí obchodní zástupce popř. dodavatele, kterého zastupují další obchodní zástupci.

Dodavatel společnost BEE SITE:ES a.s. se zavazuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k předání osobních údajů do třetích zemí a zemí mimo EU. Využívané externí služby jsou bez vyjímky dodávány společnostmi sídlícími v EU.

Ctíme ochranu osobních údajů v maximální možné míře. S ohledem k zpracovávaným osobním údajům aplikací VIZIT jsme již od začátku k otázce bezpečnosti přistupovali jako k té nejdůležitější otázce. Dodržujeme platné zákony ČR i platnou legislativu EU.

V případě jakýchkoliv pochybností, potřeby informací či zájmu nás, prosím, neváhejte kontaktovat na emailu info@vizitapp.cz nebo na telefonním čísle 220 513 131.