Dock - data o celkové kondici a stavu pacienta

Dock představuje jednotné místo, kde ve strukturované podobě lze ukládat takřka jakákoliv data o pacientovi.

Nově nahrazuje sekci anamnéza, která nepostačovala potřebám na strukturované zadávání dat.

Dock lze zobrazit jak v úzkém pravém panelu, tak v širokém zobrazení.

Úzké zobrazení docku - karta pacienta

Široké zobrazení docku - karta pacienta

Dock se zobrazuje jak v kartě pacienta, tak i v rámci samotné návštěvy, kterou pracovník zpracovává. 

Úzké zobrazení docku - návštěva pacienta

Široké zobrazení docku - návštěva pacienta

Dock funguje na principu skupin. Tyto skupiny respektují způsoby, jakým se s nimi pracuje a jaké informace se do nich zadávají. 

Skupiny dle typu mohou obsahovat jednu, nebo více položek. Položky lze ve skupině libovolně skrývat nebo řadit dle preferencí uživatele. (Více v sekci přednastavené skupiny v DOCKu). 

Každá skupina má proměnnou, která se následně při emitaci dokumentů propisuje do dokumentu s aktuálními hodnotami k datu, ke kterému je dokument generován. 

Proměnné jsou dostupné v nastavení DOCKu. Kliknutím na proměnnou (text se značkou procent na začátku a na konci) ji zkopírujete do schránky.

Některé skupiny, kde se zadává datum do pro konkrétní hodnotu, dokáží takto zadanou hodnotu po prekluzi do skrýt. Pokud se přidávané hodnoty ve skupině takto po prekluzi skrývají, budete při vyplňování hodnoty pro danou skupinu o této skutečnosti informování/upozorněni.