Kontrola vygenerovaného podání aplikace VIZIT

Struktura kontroly vykazované péče v aplikaci  VIZIT.

Struktura kontrol

  • Mapování výkonů (pouze v případě více odborností pod jednou pojišťovnou)
  • Frekvenční omezení výkonů
  • Kontrola hvězdičkových diagnóz
  • Kontrola validního zadávání diagnóz
  • Kontrola příslušnosti výkonu k odbornosti
  • Kontrola „zasmluvnění kódu“ v rámci pojišťovny
  • Kontrola druhu péče dle odbornosti (pro odbornosti, u kterých je jednoznačné určení druhu péče)
  • Kontrola kompletního vyplnění Dílu A u vyžádané péče
  • Kontrola validního zadávání cest v režimu 10
  • Kontrola souladu vykazované péče s Poukazem (platí prozatím pouze pro Poukaz DP)

Kontrola vygenerovaného podání aplikace VIZIT

Podání na pojišťovny je generováno na adrese: zarizeni.vizitapp.cz

Po vygenerování dávek se Vám standardně zobrazí dávky pro každou pojišťovnu. Když kliknete na lupu a následně na tlačítko zobrazit návštěvy, zobrazí se Vám výpis návštěv, které jsou pro danou pojišťovnu účtovány. V tomto zobrazení přibyl sloupeček Kontrola, který zobrazuje chyby.

Chyby mohou být měkké a tvrdé - červené a žluté.

Měkká chyba je zobrazena žlutou barvou, jedná se o upozornění na nesrovnalost, měli byste jí věnovat pozornost. Podání s měkkou chybou může být odesláno. Např. upozornění, že výkon není ve smlouvě s pojišťovnou - avšak může být způsobeno tím, že např. při aktualizaci smlouvy nebyl tento výkon doplněn do nastavení smluv s pojišťovnami ve VIZITu.

Tvrdá chyba je zobrazena červenou barvou, jedná se o zásadní chybu, která znemožní vygenerovat/odeslat podání na pojišťovnu. Např. nevyplněná povinná položka.

kontrolnibrana.pdf Stáhnout