Hvězdičkové diagnózy a kontrola validity

Kontrola hvězdičkových diagnóz

VIZIT kontrolu správné zadávání hvězdičkových diagnóz – tedy, aby nebylo možné zadat jako samostatnou/hlavní diagnózu hvězdičkovou.

Kontrola validního zadávání diagnóz

Aplikace VIZIT kontroluje, zdali kód diagnózy je zadáván ve validním formátu – tzn. Písmena psána velkými písmeny, čísla pak pro konkrétní varianty diagnózy – nejpřesnější variantu dg.. Pokud máme diagnózu C101, ale pracovník by zadal C10, aplikace jej upozorní, že je nutné vybrat přesnější variantu. Tato kontrola probíhá jak na úrovni pacienta a jeho diagnóz, tak při zadávání diagnózy při vystavování dokladu na pojišťovnu.