DOCK - vlastní skupiny

Pokud Vám nestačí nebo svojí podobou nevyhovují přednastavené skupiny, máte možnost si vytvořit vlastní skupinu.

Vlastní skupinu můžete přidat v nastavení docku pod tlačítkem Vytvořit vlastní skupinu.

Můžete si zadat

  • Název skupiny - tento název se zobrazuje při práci se skupinami
  • Název proměnné pro dokumenty - pokud chcete, aby bylo možné tuto skupinu např. vypisovat do dokumentů, je potřeba ji vyplnit proměnnou
  • Volbu, zdali může obsahovat více položek - pokud chcete sledovat či zadávat více hodnot, zvolte ano, v opačném případě zvolte ne

Kompletní návod najdete na adrese

https://vizitapp.freshdesk.com/support/solutions/articles/80001051953-vytvo%C5%99en%C3%AD-vlastn%C3%AD-skupiny-v-docku