Kontrola "zasmluvnění" výkonu

V rámci nastavení Ordinace je možné v nastavení definovat smluvní výkony, které je možné vystavovat za ordinaci v rámci konkrétní pojišťovny. Do nastavení smluvních výkonů přejdete na adrese

https://ordinace.vizitapp.cz/account/office/insurance-contract, kde je potřeba na řádku konkrétní pojišťovny kliknout na piktogram sevřených rukou.

Otevře se Vám možnost vyplnit smluvní výkony pro konkrétní pojišťovnu.

Doporučujeme nejdříve kliknout na tlačítko Všechny výkony z mé odbornosti, které doplní výkony dle nastavené odbornosti v ordinaci automaticky a hromadně. (pozor, pokud máte více ordinací pod jedním zařízením, nebo více ordinací pod více zařízeními, je potřeba nastavit hodnoty pro každou ordinaci)

Pokud vykazujete výkony, které jsou bez autorské odbornosti (999 – univerzální mezioborové výkony), pak stačí kliknout na tlačítko Všechny výkony bez autorské odbornosti a dojde k jejich doplnění.

Pokud máte výkony, které máte zasmluvněny nad rámec Vaší odbornosti, pak můžete do políčka s lupou zadat kód výkonu a tlačítkem Uložit je j zařadíte mezi výkony, které bude možné vykazovat.