Prodloužení certifikátu vydaného certifikační autoritou PostSignum.

Návod určený pro fyzické osoby, podnikající a pro právnické osoby

1) Stáhněte si program iSignum z adresy www.postsignum.cz

2) Spusťte stažený program iSignum

3) Zvolte možnost Obnovit

4) Vyberte Certifikát

5) Odešlete žádost pomocí tlačítka Odeslat žádost

7) Uložte soubor tlačítkem Uložit

Na email Vám bude doručena Veřejná část privátního klíče. Tato část privátního klíče následně musí být importována do systému (v návodu programem iSignum)

8) Otevřete email a stáhnete Vydaný certifikát od PostSignum

9) V programu iSignum importujte pomocí tlačítka importovat

10) Vyberete stažený soubor z emailu a dáte Importovat

11) Potvrdíte systémové úložište